Boj proti siniciam

Tím pod vedením svetovo uznávaného vedca Blahoslava Maršálka z Českej republiky, bude druhýkrát v tomto roku aplikovať do vôd jazera v košickej mestskej časti Nad jazerom prípravok – Profi - baktérie, ktorý je pre ľudí i životné prostredie absolútne neškodný, ale zato veľmi účinný proti siniciam.

Aplikácia Profi – Baktérií do vody zo špeciálneho plavidla začal dnes (6. 8.) o šiestej ráno a potrvá približne do 15.hodiny. Zajtra ráno sa uskutoční kontrolný monitoring vody v jazere. Mesto Košice tak v spolupráci s profesorom Blahoslavom Maršálkom ďalej pokračuje už v niekoľko rokov trvajúcej eliminácii nekvality vody v jazere a odstraňovaní siníc. 

Po prvý raz v tomto roku bola ekologicky nezávadná látka aplikovaná do jazera 22.júna. Pracovníci akreditovaného pracoviska – Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach urobili kontrolný odber vzoriek vody 31.júla. Vzorky odobrali na kontrolu z pláže, z miesta medzi ostrovom a polostrovom, z miesta nástupu na vodné lyže, a tiež z takzvaného apendixu. Následné výsledky merania kvality vody ukázali podlimitné hodnoty koncentrácie cyanobaktérií, v množstve od 13 700 do 19 100 buniek na mililiter vody, a priehľadnosť vody od 40 do 50 centimetrov.

V jazere sa teda môžu Košičania bez obáv okúpať. RÚVZ však nikdy nič nenecháva na „náhodu", preto ďalšie vzorky vody odoberú hygienici aj na budúci týždeň v utorok, a porovnajú výsledky. 

Do roku 2014 bola situácia ohľadom vody v jazere veľmi zlá, Košičania sa sťažovali, že je voda špinavá a zapácha. Hygienici nakoniec kvôli premnoženým siniciam zakázali kúpanie v jazere. V marci 2015 urobili odborníci analýzy, ktoré odhalili desiatky miliónov buniek cyanobaktérií, v každom jednom mililitri sedimentov v jazere. Išlo o akúsi „zásobáreň" siníc na asi osemdesiat až sto rokov dopredu. Zároveň, keďže nebolo jazero dlhé roky ošetrované, sa v jazerných usadeninách nachádzalo aj obrovské množstvo živín pre sinice. Mesto Košice sa vtedy rozhodlo jazero revitalizovať a vrátiť ho tak Košičanom ako obľúbené miesto oddychu, a vodných športov. Unikátnu metódu eliminácie siníc, ktorej autorom je práve Blahoslav Maršálek, vyskúšali Košice ako vôbec prvé mesto na Slovensku. Neinvazívna a ekologická metóda priniesla už po prvej aplikácii v roku 2015 badateľné výsledky. RÚVZ vtedy na základe nameraných hodnôt skonštatoval, že počet buniek cyanobaktérií na 1 mililiter vody klesol, pohybuje sa na dolnej hranici odporúčanej koncentrácie, a teda hlboko pod stanovenou medznou hodnotou. Vyhodnotil tak vodu v prírodnom kúpalisku „Plážové kúpalisko Jazero" za vhodnú na kúpanie bez obmedzení. 

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk