Čoraz viac turistov v Košiciach

KOŠICE – Košice sú pre turistov čoraz atraktívnejšie

 

Uplynulý rok 2016 bol pre Košice z hľadiska rozvoja cestovného ruchu veľmi úspešný. Svedčia o tom aj štatistické údaje o počte domácich a zahraničných návštevníkov, ktorí využili služby ubytovacích zariadení cestovného ruchu.  O náraste počtu turistov, nás informovala Emília Čičváková zo Štatistického úradu SR - pracovisko v Košiciach

 

Košice poskytovali ubytovacie služby v 67 zariadeniach, ktoré mali k dispozícii 5 648 lôžok v 2 470 izbách. Najvyšší podiel, asi tri pätiny možností ubytovania poskytovali hotely a penzióny. Ubytovacie zariadenia v krajskom meste ponúkali 41,6 % lôžkovej kapacity celého Košického kraja. Pre osoby so zníženou mobilitou bolo dostupných spolu 29 izieb.

 

Každý druhý návštevník Košického kraja sa ubytoval v niektorom z hotelov alebo penziónov Košíc. Počet takmer 185 tisíc ubytovaných návštevníkov bol v Košiciach najvyšší od roku 2007, teda za posledných desať rokov. Oproti  predchádzajúcemu roku počet návštevníkov vzrástol o 30,5 tisíc. Vzrástol počet domácich (o 15,3 %), aj zahraničných návštevníkov (o 26,9 %). Z celkového počtu ubytovaných návštevníkov bolo vyše 75 tisíc cudzincov, resp. 40,8 %, z nich najviac bolo zo susedných štátov. Každý piaty zahraničný návštevník prišiel z Českej republiky, každý desiaty z Poľska. Z Maďarska, Ukrajiny a vzdialenejšieho Nemecka pricestovalo približne po 8 % návštevníkov. Košice navštívili aj hostia z exotickejších krajín, ako Japonsko (593), Čína (526), India (146), Brazília (250), Izrael (1 033) a ďalších. Ubytovaní hostia strávili v našom meste spolu vyše 350 tisíc nocí, priemerne jeden návštevník asi 1,9 noci.

 

Väčšina, 44 % návštevníkov mesta využila služby hotelov vyššej kategórie (štvor a päťhviezdičkových). Služby penziónov využilo 13,9 %, turistických ubytovní a ostatných hromadných ubytovacích zariadení asi 11 % hostí.

 

Pozícia Košíc na priesečníku obchodných ciest, s kultúrnym a historickým bohatstvom a dostupnosťou leteckej dopravy vytvára potenciál pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v tomto regióne.

 

(em)

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk