Dostáva omrvinky

Do politického boja mal podľa internetového portálu kosice.dnes24.sk zatiahnuť manželku kandidát na primátora Jaroslav Polaček.

Júlia Polačeková oslovila redakciu internetového portálu s tým, že už niekoľko týždňov pociťuje psychický tlak na svoju osobu a vyhrážky najmä na sociálnych sieťach od priaznivcov jej manžela.

S Jaroslavom Polačekom nežije v spoločnej domácnosti už od októbra 2017, kedy sa presťahovala k rodičom do Prešova. Aktuálne sú manželia v rozvodovom konaní, návrh podal Jaroslav Polaček.

„Na rozvod sa už asi dlhšie pripravoval,“ uviedla Júlia Polačeková. Rodinné prídavky na syna, podľa jej slov, vo výške 23,68 eur podľa výpovede pre kosice.dnes24.sk naďalej poberá Jaroslav Polaček, a tak si myslí, že je kvôli daniam. Manželke platí výživné vo výške 40 eur mesačne. 

„To znamená, že z 23,68 eur z toho sú prídavky a on dáva 16,32 eur zo svojho. Boli mesiace, keď nedal nič. Pred rozvodovým konaním však zaslal veľkodušne 200 eur,“ tvrdí pre internetový portál Júlia Polačeková, ktorá ešte poberá materský príspevok vo výške 214,70 eur, keďže je so synom stále na materskej.

„V posledných dňoch sme sa so synom stali obeťou politického boja, ktorý rozpútal Polaček sám. Zaniká tu však skutková podstata veci, ktorou je sexuálne zneužívanie. Je na zamyslenie, že sa v centre mediálnej pozornosti ocitá podozrivý ako nevinný hrdina s podporou médií,“ uviedla pre kosice.dnes24.sk Júlia Polačeková.

„Myslíte si, že mi je ako matke príjemné vodiť dieťa za psychológmi? Bezdôvodne by som tak nekonala,“ konštatuje pre internetový portál ešte stále manželka kandidáta, ktorá má o syna strach.

„Od februára 2018 tento štát neposkytol synovi žiadnu ochranu. Ako matka nedovolím, aby dieťaťu bolo naďalej ubližované. Je alarmujúce, že miesto podozrivého zo sexuálneho obťažovania maloletého sa tu kriminalizuje matka,“ hovorí Júlia Polačeková.

Krajský súd v Prešove rozhodol, že syna musí každý druhý víkend odovzdať otcovi. Zatiaľ tak neurobila. Dieťa má byť u otca aj počas volebného víkendu.

„V rámci neodkladných opatrení sa už nemám kam odvolať, lebo zákon mi to neumožňuje. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je konečné a odvolanie na Najvyšší či Ústavný súd by bolo neopodstatnené. To však neznamená, že sa vo veci už rozhodlo. V trestnoprávnej rovine stále rozhoduje Krajská prokuratúra v Košiciach, nariadené je nové, rozšírené súdnoznalecké dokazovanie, v merite veci bude rozhodovať Okresný súd Košice I a hodnovernosť súdnoznaleckého posudku preveruje Ministerstvo spravodlivosti,“ dodáva pre kosice.dnes24.sk Júlia Polačeková.

Ku kauze sa vyjadril aj kandidát Jaroslav Polaček. Internetový portál mu poskytol vyjadrenie v celom znení.

Opakovane som sa vyjadroval k tomu, že môj syn nesmie byť predmetnom predvolebnej kampane. Bez ohľadu na to, z akých zdrojov získavajú médiá informácie, ktoré sa týkajú súkromia môjho syna, zodpovednosti za zverejnenie týchto údajov a za neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti maloletého dieťaťa sa nemôžu zbaviť. 

Našťastie, verejnosť pochopila, že zneužívanie malého dieťaťa na politický boj je za hranicou toho, čo je v civilizovanej spoločnosti prípustné. Preto sa nevyjadrím k žiadnym ďalším obvineniam mojej manželky. Okrem iného podľa mojich informácií príslušné súdy už spracovali predbežné opatrenia týkajúce sa zákazu informovania médií vo veci môjho syna mojou manželkou ako aj ďalšími osobami.  

Ja som urobil všetky opatrenia na to, aby som svojho syna v tejto štvanici ochránil. Zároveň dávam do Vašej pozornosti ust. § 6 ods. 4 zákona č. 22/2004 Z. z., z ktorého vyplýva, že aj internetové portály zodpovedajú za poskytnutý obsah v prípade, že vedia o protiprávnom obsahu informácií.

Vaša redakcia (kosice.dnes24.sk) nepochybne vie, že informácie, ku ktorým žiada zaujať stanovisko, sú informáciami, ktoré sa výsostne týkajú súkromia môjho syna, a že zverejňovanie takýchto informácií je protiprávnym zásahom do práva na ochranu osobnosti môjho syna, ktoré mu vyplýva nielen z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj z Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Nemienim si s manželkou cez médiá ani riešiť výšku výživného, či mojich príspevkov na syna. Táto vec patrí do právomoci súdu, ktorý o nej koná. To sa týka aj údajných tvrdení manželky, vzťahujúcich sa k uplatňovaniu daňových úľav.

Za rok 2018 daňové vyúčtovanie za moje celkové príjmy budem robiť v marci 2019. Teda ako som mohol znížiť dane za rok 2018 netuším. v roku 2017 sme žili s manželkou spolu. Mimochodom, manželka ma nikdy nekontaktovala so žiadnou prosbou, požiadavkou či informáciou ohľadne prídavkov.

(fek)

Zdroj: 
kosickespravy.sk