Fakulta s tradíciou zbiera ocenenia

Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity v Košiciach má za sebou veľmi úspešný akademický rok 2017/2018, počas ktorého získala štyri významné ocenenia, potvrdzujúce jej kvalitu a 65-ročnú tradíciu. 

FBERG sa každoročne zúčastňuje Salamandrových dní v Banskej Štiavnici. Sú to mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej štiavnickej histórie a tradícií.

Ich tradíciu začali študenti slávnej Baníckej akadémie. Na týchto tradičných oslavách bola FBERG na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva udelená „Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoja mesta“.

Cenu z rúk primátorky mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadeždy Babiakovej prevzal dekan FBERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. počas ceremónie v kostole sv. Kataríny.

Na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) v Bratislave sa konalo slávnostné udeľovanie Cien Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ. Medzi ocenenými nechýbala ani FBERG, za ktorú dekan FBERG Michal Cehlár prevzal dve ceny „Cenu Dionýza Štúra v kategórii Kolektív“„Bronzovú medailu“ za vedeckú činnosť. Odovzdávali ich generálny riaditeľ ŠGDÚŠ Ing. Branislav Žec, generálna riaditeľka sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky RNDr. Vlasta Jánová, PhD. a riaditeľka pre geológiu ŠGÚDŠ RNDr. Alena Klukanová, CSc.

V poradí štvrté nemenej významné ocenenie si z rúk prezidenta Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce Ing. Mariána Beňovského, PhD. cenu prevzal dekan FBERG Michal Cehlár.

Spoločnosť týmto ocenením vyjadrila fakulte poďakovanie za zachovávanie historického odkazu a tradícií prvej Banskej akadémie, založenej v Banskej Štiavnici, za výchovu a vzdelávanie mladej generácie v baníckej profesii a dlhoročnú vzájomnú odbornú spoluprácu. Symbolicky bol súčasťou ocenenia i dar „Krištáľová čaša“.

Dekan FBERG Michal Cehlár ocenenia vníma ako prejav vysokého uznania za odvedenú prácu v uplynulých 65 rokoch fakulty.

„Došlo k vybudovaniu jedného celého priemyselného odvetvia, ktoré dodnes zabezpečuje požiadavky priemyselnej praxe v oblasti energetiky a surovín. Energetická bezpečnosť Slovenska a surovinová samostatnosť sú vážne atribúty samostatného a nezávislého štátu. Ďalším aspektom je proexportná činnosť, kde napríklad v oblasti magnezitu a jeho produktov sme európska špička. Nezanedbateľné sú stavebné suroviny, ktoré hlavne dnes pri prudkej výstavbe infraštruktúry a rozvoja ďalších odvetví priemyslu sú nenahraditeľné. Iba lokálne zdroje dokážu naplno uspokojiť požiadavky množstva, kvality a materiálovej rozmanitosti,“ prezrádza prínos FBERG v oblasti vedy a výskumu dekan Michal Cehlár.

Získanie cien pripisuje dekan pokroku fakulty v oblasti vedy a výskumu, kde fakulta bola lídrom, ktorá udávala praxi smer rozvoja vo využívaní surovín.

„S tým ide ruka v ruke digitalizácia, automatizácia, riadenie procesov, problematika životného prostredia, logistika, skrátka najprogresívnejšie aktivity posúvajúce surovinový priemysel na úroveň Industry 4.0, mladý kolektív vedcov, excelentné postavenie fakulty v rámci európskych vedeckých štruktúr, podieľanie sa na spracovaní Surovinovej politiky SR ako priority vlády v tomto období,“ dopĺňa Michal Cehlár.

Fakulta sa hrdo hlási k historickému odkazu – vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá bola inštitucionalizovaná na vysokoškolskú úroveň v roku 1762, kedy uhorská a česká kráľovná Mária Terézia podpísala dekrét o založení.

FBERG tiež zastáva významné miesto medzi banskými akadémiami celej Európy. Patrí tiež k jednej z troch zakladajúcich fakúlt (v tom čase ako Banícka fakulta) Technickej univerzity v Košiciach.

Poskytuje vzdelanie v tradičných baníckych disciplínach, akými sú geológia, dobývanie ložísk, mineralurgia a environmentálne technológie, technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie.

Fakulte neunikajú ani rastúce potreby spoločnosti pre rozvoj vzdelanostnej ekonomiky Slovenska. Študentom preto ponúka atraktívne a žiadané študijné programy z oblasti ekonomiky zemských zdrojov, geodézie a geografických informačných systémov, geoturizmu, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky a záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky.

O problémoch s uplatniteľnosťou či nízkym záujmom o štúdium nemôže byť ani zďaleka reč v prípade Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

„Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky vidíme, že naši absolventi sa vedia uplatniť najneskôr dva mesiace po štátniciach. Zamestnať sa môžu na Slovensku, aj kdekoľvek vo svete,“ povedal dekan fakulty Michal Cehlár.  

Fakulta sa v rámci celej univerzity drží v počte uchádzačov dlhodobo na 2. mieste spomedzi deviatich fakúlt TUKE. Ročne sa na ňu hlási okolo 1000 uchádzačov, z ktorých po prijímacom konaní fakulta zoberie približne 350.

Dokopy ju navštevuje približne 1300 poslucháčov, má 26 programov na bakalárskom stupni, 16 na inžinierskom a 9 na doktorandskom.

„Prevahu u nás na fakulte mali kedysi chlapci. Situácia sa však zmenila a dnes je to pol na pol. Nie sme totiž len surovinári. Priemyselné odvetvie sme posunuli do digitalizácie, virtuálnej reality a umelej inteligencie. To si vyžaduje nové profesie, aby sme tie tradičné, technologické, vedeli udržať. Dnes sme zameraní aj na IT technológie pre riadenie ťažkého aj surovinového priemyslu, dopravnú logistiku, kartografiu, geodéziu, geografické informačné systémy, geoturizmus, geológiu či environmentálne technológie,“ vymenúva Michal Cehlár.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v priemyselných odvetviach, štátnej správe, samospráve či vo finančnom sektore. Fakulta BERG v sebe nesie silný historický odkaz od založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. Tú inštitucionalizovali na vysokoškolskú úroveň v roku 1762, keď uhorská a česká kráľovná Mária Terézia podpísala dekrét o založení. Inštitúcia sa pýši možno najstaršou históriou vo svete vo svojej oblasti.

„Je základom, ku ktorému sa hrdo hlási naša fakulta a naša univerzita,“ dodáva dekan fakulty, ktorá zastáva významné miesto medzi banskými akadémiami z celej Európy.

Potenciál fakulty podľa dekana FBERG Michala Cehlára dokladuje i vysoký záujem mladých ľudí o štúdium na fakulte vo všetkých oblastiach výskumu a štúdia a hlavne ich okamžitá uplatniteľnosť na trhu práce.

„Nezanedbateľný je i fakt rastúceho záujmu o štúdium z radov zahraničných študentov,“ uzatvára dekan fakulty.

FBERG je tvorená kolektívom pedagógov, vedecko-výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov, ktorí sú pre študentov zárukou, že sa začlenia medzi technickú inteligenciu.

(fek, sm)

Zdroj: 
kosickespravy.sk