Gekón zázračný v zoo

Kolekciu plazov v Zoologickej záhrade obohatili okrem korytnačiek hviezdicových tiež gekóny zázračné. Dva samce a jednu samicu tohto jaštera dorazili zo zoo Praha. 

Košická zoologická záhrada už v minulosti tento druh chovala v miniviváriu na Orgovánovej ulici.

Gekón zázračný je malý druh, ktorý dorastá do maximálnej veľkosti 16 až 18 centimetrov. V strednej Ázii obýva piesčité oblasti s nízkymi krami. Aktívny je počas noci, cez deň sa ukrýva v norách, ktoré si vyhrabáva.

„Využíva tiež nory po iných druhoch zvierat. Živí sa menším hmyzom, len zriedka sa mu podarí uloviť mláďa menších hlodavcov. Gekón zázračný má špecifický spôsob obrany. V prípade nebezpečenstva sa postaví na špičky prstov a s otvorenou papuľou, roztiahnutým hrdlom a chrbtom prehnutým do oblúka mrská chvostom. Nepriateľa okrem toho zastrašuje aj syčivým zvukom,“ informovala na svojej stránke zoologická záhrada.

Na rozdiel od ostatných druhov gekónov nemá na prstoch lamely, ktoré by mu umožňovali šplhanie. Ide skôr o útvary pripomínajúce hrebienky, ktoré mu uľahčujú pohyb v piesku.

(fek, zoo)

Zdroj: 
kosickespravy.sk