Jubilujúci Šengenský poludník

Desiatu kapitolu svojej histórie začal písať galakoncertom Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. Podujatie, ktorého organizátorom je sláčikový orchester Musiaca Iuvenalis, opäť spojí desiatky hudobníkov zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Filipín, ktorí budú prostredníctvom klasickej hudby búrať nezmyselné hranice stále rozdeľujúce ľudí.

„Keď sme v roku 2009 pripravovali prvý ročník Medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov a zborov „Šengenský poludník“ bolo našim želaním, aby sa stal tradíciou a pevnou súčasťou kultúrneho života nielen v Košiciach, ale aj v regióne východného Slovenska. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo a jedinečný festival, jediný svojho druhu v strednej a východnej Európe, píše v roku 2018 jubilejnú desiatu kapitolu svojej histórie napriek všetkým okolnostiam a čoraz náročnejšiemu získavaniu finančných prostriedkov na jeho organizáciu. Vďačíme za to stálym partnerom akými sú Mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Košické kultúrne centrá a mnohí ďalší. V tomto roku patrí poďakovanie aj Fondu na podporu umenia, nadácii US Steel Košice a stálym súkromným darcom. Samozrejme veľké poďakovanie patrí aj celému tímu členov Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis, ktorí sa na organizácii festivalu podieľajú,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič.

Aj jubilejný ročník napĺňa jeden zo základných cieľov festivalu, ktorým je priblíženie klasickej hudby aj do miest, kde sa často nehráva. Okrem Košíc festivalové koncerty tradične odznejú aj v nádhernom prostredí Vysokých Tatier ako súčasť programu Tatranského kultúrneho leta. V programe nechýba ani rovnako už tradičný koncert v Reformovanom kostole vo Svinici, ktorý organizátori pripravujú v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku. Festival po predchádzajúcich návštevách susedných krajín Ukrajiny, Poľska a Maďarska v tomto roku prvý raz v histórii zavíta aj do Česka. Jeden z koncertov sa uskutoční v stovežatej Prahe. Na mapu festivalových miest po novom pribudnú aj košická mestská časť Krásna či Veľké Kapušany. V programe nechýba ani sviečkový koncert na nádvorí Barkóczyho paláca v Košiciach, ktorý opäť prinesie neopakovateľnú atmosféru.

„Sme nesmierne radi, že na jubilejnom ročníku Šengenského poludníka opäť privítame zbor vysokoškolákov zo vzdialených Filipín. UP Manila Chorale si už pred troma rokmi získal srdcia divákov na festivalových koncertoch a určite tomu inak nebude ani v tomto roku,“ predstavuje Dohovič najväčšie lákadlo jubilejného festivalu. Na festivalových koncertoch sa predstavia aj ďalší zaujímaví hostia. Niektorí zavítajú na festival opätovne - Miešaný spevácky zbor HARMONIA Sliezskej univerzity (Poľsko), Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg (Poľsko), Komorný zbor YEVSHAN (Ukrajina) či Klasik Band z Košíc, ďalší sa na festivale predstavia prvý raz - Dychový orchester študentov Užhorodského hudobného učilišťa (Ukrajina), Dychový súbor HORNÁD z Trsteného pri Hornáde.

Festivaloval začal 1. júla OTVÁRACÍM GALAKONCERTOM v Kostole Premonštrátov v Košiciach, na ktorom sa predstavil Medzinárodný orchester a zbor „Šengenský poludník“ vytvorený zo všetkých zúčastnených hudobníkov a sólistky Helena Becse Szabó (soprán), Myroslava Havryliuk (mezzosoprán) a violončelisti Mária Varhoľáková a Ján Bogdan. Premiéru na festivale mali dve výnimočné diela Antonia Vivaldiho GLORIA a Koncert g-mol pre dve violončelá.

„Šengenský poludník oslavuje a napriek všetkému a všetkým búra hranice medzi mladými ľuďmi milujúcimi klasickú hudbu, spája ich rôzne národnosti, pomáha im spoznávať iné kultúry a tradície, vytvárať nové cezhraničné priateľstvá, vymieňať si navzájom skúsenosti v oblasti umenia a to všetko prostredníctvom klasickej hudby. Veríme, že sa opäť rozrastie rodina tých, ktorí navštívia koncerty festivalu,“ dodáva Dohovič.

Počas predchádzajúcich deviatich ročníkov sa na jedinečnom festivale zúčastnilo viac ako 1850 hudobníkov z 15 krajín sveta. Na takmer troch desiatkach miest v štyroch krajinách odohrali vyše 200 koncertov, ktoré videlo viac ako 37 tisíc divákov.

 

PROGRAM FESTIVALOVÝCH KONCERTOV V KOŠICIACH A OKOLÍ

1. 7. 2018 - nedeľa

16.00 - Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice

OTVÁRACÍ GALAKONCERT FESTIVALU

Antonio Vivaldi – GLORIA, D-dur, RV 589

Antonio Vivaldi – Koncert g-mol pre 2 violončelá, RV 531

Medzinárodný orchester a zbor Šengenský poludník, Helena Becse - Szabó

Myroslava Havryljuk, Mária Varhoľáková, Ján Bogdan

18:00 – Mestská časť Košice-Poľov, Sála kultúrneho domu

Dychový orchester študentov Užhorodského hudobného učilišťa, Ukrajina

Klasik Band Košice

2. 7. 2018 – pondelok

18:00 – Kostol sv. Anny, Trstené pri Hornáde

Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg, Poľsko

20.45 – Verejná knižnica J.Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48

SVIEČKOVÝ KONCERT

Miešaný zbor JEVSHAN, Ľvov, Ukrajina

3. 7. 2018 – utorok

17.00 – Východoslovenské múzeum, nám. Maratónu mieru

Symfonický orchester Centra kultúry mesta Brzeg, Poľsko

19.30 - Kostol Premonštrátov. Hlavná ulica, Košice

UP Manila Chorale, Manila, Filipíny

5. 7. 2018 – štvrtok

18:00 – Kaštieľ, Košice - Krásna

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Slovensko

Ukrajinský zbor Karpaty

VSTUP NA KONCERTY VOĽNÝ

Viac informácií na www.sengenskypoludnik.eu

(sd, ček)