Opravia most

Finálna úprava dilatácie mostného telesa na Hlinkovej ulici, v úseku nad riekou Hornád, začala 3.júla. 

Úpravy sa budú robiť aj počas dní pracovného voľna, predpokladaný termín ukončenia prác je 30.júl. Počas prvej etapy prác budú uzatvorené obidva jazdné pruhy smerom do centra mesta, s presmerovaním premávky do protismeru. Pri druhej etape budú uzatvorené obidva jazdné pruhy smerom na sídlisko Dargovských hrdinov, respektíve Sídlisko Ťahanovce, takisto s presmerovaním do protismeru.

Mesto opravovalo dilatácie mostu na Hlinkovej ulici už v minulom roku. Z dôvodu začatia školského roku a s tým súvisiacim zosilnením intenzity dopravy však bol vrchný kryt dilatácie vyplnený dočasne asfaltobetónom.

Finálna úprava pružnou zálievkou si vyžadovala opätovne dopravné obmedzenia v danom úseku, z toho dôvodu boli práce naplánované na začiatok školských prázdnin, čiže na júl 2018. Dovtedy boli a sú nerovnosti na moste vyplňované dočasne asfaltobetónom. Prvé problémy na moste riešilo mesto Košice bezodkladne už v júni 2017. Podrobná obhliadka mosta ale vtedy ukázala, že sú nutné ďalšie opravy. Týkali sa najmä štyroch mostných uzáverov. Práce si vyžiadali čiastočnú uzáveru mosta (vždy iba po jednom jazdnom pruhu).

Vzhľadom na konštrukčné prevedenie mosta, mostných uzáverov, ale aj vzhľadom na poškodené dobetonávky medzi nosníkmi po celej dĺžke mosta, išlo „iba" o čiastkové opravy. Okrem iného aj preto, lebo už pri výstavbe mosta na Hlinkovej boli nevhodne riešené napríklad mostné uzávery pod asfaltovo - betónovou konštrukciou. Podľa odborníkov, z dlhodobého hľadiska preto bolo nutné začať most opravovať, pričom ale nejde o jeho celkovú rekonštrukciu. 

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk