„Osmičková“ konferencia

V priestoroch Historickej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach sa v dňoch 18. – 20. septembra uskutoční vedecká konferencia pri príležitosti výročí rokov 1918, 1968 a 1993 v roku 2018.
 

Konferencia s názvom Na ceste k slovenskej štátnosti je hlavným vedeckým podujatím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci spoločných osláv storočnice od vyhlásenia Československej republiky.

Spoluorganizátormi sú Mesto Košice – Archív mesta Košice a Štátny archív v Košiciach. Konferencie sa zúčastnia poprední slovenskí archivári, historici a politológovia, ktorí budú prezentovať výsledky svojich výskumov. Prvý deň po slávnostnom otvorení prezidentom Rudolfom Schusterom a po úvodnom referáte mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Petra Weissa bude venovaný roku 1918. Druhý deň podujatia odznejú príspevky k vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. Podvečer sa uskutoční slávnostná vernisáž rovnomennej výstavy v košickej Kunsthalle. Záverečný deň konferencie sa bude týkať obrodného procesu v roku 1968. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník.

Otvorenie konferencie - 18.9. 2018 o 13:45.

(fek, lš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk