Pochybná súťaž s čistením amfiteátra

Myšlienka oživiť amfiteáter počas Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v roku 2011, ktoré prebiehali na Slovensku,  a zriadiť v ňom mestečko pre fanúšikov bola skvelá myšlienka. Zatienil ju problém s čistením, ktoré mala na starosti spoločnosť Fúra.

Prednostom úradu na Severe na polovičný úväzok bol vtedy Jaroslav Polaček, ktorý bol zároveň aj spolumajiteľom spoločnosti Fúra. Tá zhodou okolností získala zákazku na čistenie amfiteátra. Informáciu o tom priniesol denník Korzár v auguste 2011.

Prednosta Jaroslav Polaček dal referentovi úlohu urobiť prieskum trhu na likvidáciu odpadu. Podľa denníka Korzár to malo na starosti oddelenie výstavby a životného prostredia.

„Boli oslovené štyri spoločnosti. Fúra dala najlepšiu ponuku, mestská časť ušetrila asi 500 eur pri fakturácii,“ reagoval vtedy pre Korzár Jaroslav Polaček.

Prieskum mal robiť úradník telefonicky. Podľa zápisnice oslovil firmy AVE, Kosit, ODOS a Fúra. Prvé dve však pre denník vtedy uviedli, že oslovené neboli.

Vtedajším šéfom kancelárie starostu Marcel Gibóda. Podľa neho  úradník tvrdil, že volal do AVE aj Kositu. „Sme pripravení doložiť výpis hovorov,“ reagoval pre Korzár Marcel Gibóda.

Podľa oboch firiem, ktoré tvrdili, že neboli oslovené, to bol neštandardný proces.

„Ak ide o šetrenie verejných prostriedkov a verejný záujem, je zbytočné polemizovať o spôsobe výberu, ak právne predpisy boli dodržané. Telefonický prieskum bol aj preto, že išlo o zákazku s nízkou hodnotou,“ reagoval pre denník Korzár Marcel Gibóda.

Výber firiem vtedy pre Korzár kritizoval Matej Kurian z Transparency International Slovensko. Pre denník uviedol, že ak prednosta má právomoc rozhodovať o zákazke pre firmu, kde je spoločníkom, môže to viesť ku konfliktu záujmov.

„Fakt, že zamestnanec mestskej časti je spoločník firmy, ktorá jej poskytuje služby, by nemal byť diskvalifikačný, ak ponúka najvýhodnejšiu službu,“ oponoval vtedy Rastislav Diovčoš z Aliancie Fair – play.

Jaroslav Polaček konflikt záujmov odmietal. Vtedy aj teraz platný zákon však uvádza, že zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme musí zdržať konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu záujmov, nesmie zneužívať informácie zo zamestnania, ani sprostredkúvať pre seba obchodný styk s obcou.

Za problém a nešťastné riešenie to považovali aj vtedajší poslanci miestneho zastupiteľstva.

Zmluvy, objednávky či faktúry, týkajúce sa spoločnosti Fúra, sa na internetovej stránke Severu nenachádzali. 

„Zmluva nebola uzavretá, likvidácia odpadu prebiehala formou objednávok, ktoré neprevyšovali tisíc eur, ako stanovuje nariadenie vlády, účinné od mája, preto neboli zverejnené,“ uviedol pre denník Korzár Marcel Gibóda. Ten istý denník ale napísal, že do konca apríla mestská časť zverejňovala objednávky a faktúry aj pod tisíc eur, a aj tak tam žiadna s firmou Fúra nesúvisí, hoci majstrovstvá sa konali aj koncom apríla.

„Marcové výkony zrealizoval dodávateľ sponzorsky,“ uviedol pre denník Korzár Marcel Gibóda. Denník vtedy pochválil mesto, že dobrovoľne aj naďalej zverejňuje všetky objednávky i faktúry.

(kjp)

odkaz na pôvodný článok: https://kosice.korzar.sme.sk/c/6022670/zakazku-od-kosickeho-severu-dosta...

Zdroj: 
kosickespravy.sk