Pocta Vojtechovi Bukovskému

Zakladateľ maratónu v Košiciach, Vojtech Bukovský, ktorý sa k svojmu počinu inšpiroval v roku 1924 na olympiáde v Paríži, sa dočkal pocty. 

V piatok 14. septembra mu v tesnej blízkosti slávnej sochy maratónca odhalili bronzová bustu. Stalo sa tak po rokoch úsilia, dobudovaní celého areálu za pomoci verejnej zbierky, finančnej spoluúčasti mesta a dokončení busty po smrti jej autora Arpáda Račka.

Vojtech Bukovský, syn židovského obchodníka s farbami, vtedy ešte Béla Braun, bol v mladosti ovplyvnený svojim učiteľom telocviku Ľudovítom Kmeťkom, ktorý bol oporou strieborného tímu uhorských gymnastov na štokholmskej olympiáde 1912. Keď Bukovský v Budapešti na dvakrát, s pauzou kvôli prvej svetovej vojne strávenej na fronte, vyštudoval za stavebného inžiniera, aj on sa vybral na olympijské hry. V roku 1924 očarený atmosférou a priebehom hier písal z Paríža do denníka Kassai Napló. Po návrate sa ukázal ako muž činu, získal súhlas východoslovensko-podkarpatského okrsku Československej atletickej únie i podporu ďalších dôležitých ľudí v meste a 107 dní po parížskom bol v Turni nad Bodvou 28.októbra, na deň výročia vzniku Československa, odštartovaný aj I. košický maratón. Rýchlo sa šíriaci úspech a znalosť jazykov mu otvorili cestu do sveta – bol rozhodcom maratónskeho behu už na Olympijských hrách 1928 v Amsterdame, aj na prvých Majstrovstvách Európy v Turíne 1934 a v Paríži 1938. Napriek svojmu pôvodu šťastne prežil II. svetovú vojnu, po nej si zmenil priezvisko na Bukovský a ostal pri maratóne aktívny fakticky až do svojej smrti v roku 1963.

Maratónsky klub Košice vydal v roku 2004 knižnú publikáciu autora Milana Hazuchu venovanú životu a odkazu Vojtecha Bukovského. V roku 2014 bol Vojtech Bukovský uvedený do Siene slávy slovenskej atletiky in memoriam.

(fek, mmm)

Zdroj: 
kosickespravy.sk