Potulka: Slávne siene Košíc

Potulky sa budú konať cez víkend 6. až 8. júla a zoznámime sa s najslávnejšími sieňami v Košiciach.

A táto potulka bude príjemná za každých poveternostných podmienok, pretože na miestach, kde prebiehajú slávnostné akty, neprší. Bývajú pohodlné a často veľmi vyzdobené.
Uvidíte slávnostnú sieň Župného domu, kde zasadávala aj československá vláda,
prijímaciu sálu Arcibiskupského paláca, Slávnostnú sieň Obchodnej a priemyselnej komory,
zrkadlovú (generálsku) sieň Divízie a hlavnú sieň Péchyho paláca.

Milan Kolcun sprevádza v piatok (6. júla) o 15:30 a 17:00, v sobotu (7. júla) o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00 a v nedeľu (8. júla) o 14:00, 15:30 a 17:00. 
Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky o 16:00. V nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. 

Začiatok každej potulky je na Hlavnej č. 10 (pred Štátnou vedeckou knižnicou)

 
 
(red.) 
Zdroj: 
kosickespravy.sk