Relikvia v kaplnke

Relikvie blahoslavenej Sáry daroval Péter kardinál Erdő, arcibiskup Budapešti a Ostrihomu a prímas Maďarska Centru Arcidiecéznej charity, ktorá sídli na Masarykovej ulici.

Arcidiecézna charita je umiestnená v kaštieliku, v ktorom donedávna sídlil Provinciálny dom Regina Pacis Spoločnosti sociálnych sestier.

Kaplnka, ktorá je srdcom budovy, je zasvätená blahoslavenej Sáre Salkaházi. Za prítomnosti košického arcibiskupa Bernarda Bobera, sociálnych sestier, ktoré pôsobia v Košiciach, a mnohých kňazov umiestnili relikvie na dôstojné miesto v kaplnke.

Ako poďakovanie venoval riaditeľ Arcidiecéznej charity Cyril Korpesio kardinálovi Erdőmu originálny obraz blahoslavenej Sáry. V jej pozadí je zobrazená celá budova.

Sestra Sára Salkaházi (Sára Schalkház) pochádzala zo známej košickej hotelierskej rodiny. Narodila sa 11.mája 1899 v Košiciach.

Svätý Otec Benedikt XVI. podpísal dňa 28. apríla 2006 dekrét o blahorečení Božej služobnice sestry Sáry Salkaházi. Za blahoslavenú bola vyhlásená 17. septembra 2006 počas slávnostnej sv. omše na námestí pred bazilikou sv. Štefana v Budapešti.

(fek, ač)

Zdroj: 
kosickespravy.sk