Šanca pre podnety

Mesto Košice 11. júna 2018 zverejnilo oznámenie o predĺžení lehoty na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu.

Mesto sa na porade vedenia rozhodlo lehotu predĺžiť na základe zvýšeného záujmu občanov o pripomienkovanie, najmä v posledných dňoch. O predĺženie lehoty tiež požiadali niektoré organizácie.

„Prerokovanie Konceptu je dôležitou súčasťou tvorby nového územného plánu, preto mesto chce dať príležitosť na vyjadrenie čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Koncept bol zverejnený 12. apríla a lehota na pripomienkovanie bola stanovená na 60 dní. Verejné prerokovanie s výkladom sa uskutočnilo 16. mája. Dokumentácia je dostupná na Magistráte mesta Košice, v kancelárii prvého kontaktu, grafická časť je vyvesená vo vestibule pred zasadačkami. Zároveň je celý dokument publikovaný na webovej stránke mesta Košice a grafickú časť si možno pozrieť aj v Gisplane mesta,“ informovala hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

Pripomienkovať dokumentáciu je teraz možné do 16. júla, pre uľahčenie je k dispozícii formulár na pripomienkovanie.

(fek, lš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk