Školský rok s prezidentom

Netradičný a zároveň aj výnimočný začiatok nového školského roka zažili žiaci, ktorí navštevujú Základnú školu Staničná. V prvý školský deň po skončení letných prázdnin ich na školskom dvore pozdravili a zaželali veľa úspechov v školskom roku 2018/2019 prezident SR Andrej Kiska a Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice.
 

Výnimočné bolo otvorenie školského roka aj z iného dôvodu. ZŠ Staničná totiž oslavuje 55. výročie svojho vzniku, keďže po prvý raz otvorila svoje brány už 1. septembra 1963. 

„Mám veľkú radosť, že sa škole darí a patrí medzi najlepšie v Košiciach, ktoré zasa patria medzi najlepšie na Slovensku. Košické základné školy majú naozaj dobré meno, a dôkazom toho je aj prítomnosť pána prezidenta, ktorý sa tiež dopočul o tom, že na Staničnej sú šikovné deti a dobrí pedagógovia. Držím vám všetkým palce, aby sa vám darilo aj naďalej, aby aj tento začínajúci školský rok 2018/2019 bol pre vašu školu minimálne tak úspešný ako tie predchádzajúce, a aby tomu tak bolo ešte mnoho školských rokov a pre mnoho generácií žiakov, ktoré budú Základnú školu Staničná navštevovať," uviedol vo svojom príhovore viceprimátor Martin Petruško.

Prezident Andrej Kiska vyslovil potešenie z toho, že sa v ZŠ Staničná, okrem iného, venujú aj výučbe cudzích jazykov. Zdôraznil, že sú pre deti veľmi dôležité, lebo ak sa chcú v budúcnosti v živote presadiť, musia cudzie jazyky ovládať. 

ZŠ Staničná 13, ktorej zriaďovateľom je Mesto Košice, začala písať svoju históriu 1. septembra 1963 ako typizovaná, 25 triedna plne organizovaná škola s jedno zmennou prevádzkou. V školskom roku 1989/1990 sa jej názov ZŠ Revolučná 1 zmenil na ZŠ Staničná 13. Od školského roku 1973/1974 sa zameranie školy začalo orientovať na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. V prvých rokoch bol najväčší záujem o rozšírené vyučovanie jazyka anglického a ruského, od 3. ročníka ZŠ. V ďalších rokoch k nim pribudol nemecký jazyk a francúzsky jazyk. V roku 1998 získala školu právnu subjektivitu. Vedeniu školy sa v spolupráci s Mestom Košice podarilo vybudovať školu prestížnu, modernú, kontinuálne dosahujúcu výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, ktorá sa profiluje ako škola s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk