Študenti navrhli lampy

S projektom nového systému verejného osvetlenia získali študenti Strednej odbornej školy automobilovej (SOŠ) 2. miesto na súťaži organizovanej Východoslovenskou distribučnou (VSD). Navrhli lampy, ktoré reagujú na pohyb áut. Majú šancu, že sa ich projekt uchytí aj v praxi.

V súčasnosti riešia obce problém spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia tak, že ho v určitých časových intervaloch úplne vypínajú. Pri zníženej viditeľnosti je tak ohrozené zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

Študenti školy Dávid Seman, Kristián Čičvák a Peter Karabáš s majstrom odborného výcviku Františkom Hegedüsom systém v projekte spracovali na modeli, ktorý funguje na platforme infračervených snímačov pohybu.

„Pouličné lampy budú svietiť celú noc len na 10 percent výkonu. V okamihu zaznamenania pohybu osoby na chodníku, alebo automobilu, sa svetlá plynulo rozsvietia na 100 percent výkonu. Akonáhle sa osoba vzdiali z dosahu senzora, osvetlenie opätovne prechádza do úsporného režimu 10 percent. Podobná situácia môže nastať aj v priebehu dňa, pokiaľ sa náhle zamračí a poklesne denný jas,“ vysvetlil rantišek Hegedüs.

Projekt je spracovaný na verejné osvetlenie obce Sirník v okrese Trebišov.

„Návrh bude zaradený ako alternatívne riešenie osvetlenia obce. Predbežný odhad je, že úspora na elektrickej energii bude minimálne 50 percent. Starosta Sirníka je z projektu nadšený,“ vysvetlil riaditeľ SOŠ automobilovej Jozef Eperješi.

Starosta Sirníka Viktor Kalán uviedol, že finančne je to pre obec výhodné.

„Nevylučujem, že túto alternatívu verejného osvetlenia uvedieme do praxe. Na to je však ešte potrebný aj súhlas poslancov. Tieto technológie zaznamenávajú rýchly progres a je pravdou, že majú obce momentálne nákladné verejné osvetlenia. Mne sa tento návrh páči,“ uviedol Viktor Kalán.

(fek, soš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk