Vymenili okná

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) dokončila ďalšiu rekonštrukciu, ktorá nie len zlepší podmienky na pobyt v nemocnici pacientom, ale ušetrí aj nemalé výdavky. 

UNLP sa snaží využívať rôzne formy a spôsoby zlepšenia prostredia a technického vybavenia priestorov nemocnice,  a preto hľadá stále nové formy spolupráce. Tento rok sa v letných mesiacoch podarilo v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť pre kriticky chorých zrealizovať spoločný projekt v prospech pacientov ako aj samotných zamestnancov.

Na pracovisku Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) bola realizovaná kompletná výmena okien s cieľom zlepšenia tepelnoizolačných vlastnosti. Práce boli vykonané s cieľom zvýšenia  tepelnej pohody vnútorných priestorov, čím sa podstatne zvýšil komfort pacientov, zlepšili sa pracovné podmienky personálu a je predpoklad značnej úspory nákladov na tepelnú energiu potrebnú na vykurovanie. Pôvodné oceľohliníkové okná bez tepelného mosta totiž vykazovali nadmernú netesnosť, čím dochádzalo k značným únikom tepla.

„Veľká vďaka patrí okrem vedenia nemocnice, spomínanému združeniu a celému realizačnému tímu aj zamestnancom pracoviska, teda všetkým lekárom, sestrám, pomocnému personálu a pracovníčkam sekretariátu našej kliniky za to, že sa v sťažených podmienkach vedeli trpezlivo a precízne venovať pacientom, svojej práci a popritom aj pomocným aktivitám napomáhajúcim realizáciu celej akcie. Pevne veríme, že sa nám v dohľadnej dobe podarí v podobnom štýle aj rekonštrukcia ďalších častí nášho pracoviska,“ vyjadrila spokojnosť Jana Šimonová, primárka KAIM.

Náklady na realizáciu predstavujú finančnú čiastku 25 636,10 eur, pričom finančná čiastka vo výške 13 826,06 € je hradená práve občianskym združením  Spoločnosť pre kriticky chorých.   

(fek, iš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk