Výstavy na každom kroku

Tri nové zaujímavé výtvarné výstavy pribudli v ponuke podujatí v Košiciach v tomto týždni. V konferenčnej sále spoločnosti Via Roma vystavuje od stredy 29. apríla mladý košický výtvarník Jonsy Gáll, vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej sa predstavuje umelecký spolok C+S a vo výstavných priestoroch na Alžbetinej si môžete zaspomínať na rožňavského výtvarníka Jána Kuchtu. 

Jonsy Gáll je predstaviteľom mladšej generácie výtvarníkov reprezentujúcich Košický kraj, v ktorom pracuje aj tvorí. Narodil sa v roku 1987 v Košiciach, ktorým ostáva verný. Ako uvádza kurátorka výstavy Eleonóra Kovalčíková vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe a predovšetkým maľbe. Veľa času trávi v ateliéri, ktorý predstavuje jeho druhý domov. Charakteristickou črtou jeho tvorby je odvážne, expresívne používanie farby, ktorá mu umožňuje tvoriť bez zbytočnej opisnosti. „Devízou autora sú predovšetkým stručne poňaté figuratívne motívy, vystihujúce jednotlivé odtiene ľudskej bytosti. Osobitnú tému jeho tvorby predstavujú sakrálne obrazy, zátišia a mestské uličky. Svoju tvorbu stále viac zameriava na medziľudské vzťahy a túžby,“ charakterizuje mladého autora Kovalčíková. Gáll má za sebou niekoľko autorských aj kolektívnych výstav, doma i v zahraničí. Ako hovorí v poslednom období experimentuje s rôznym materiálom, predovšetkým s látkou, papierom a drevom. „Aj keď sú to zatiaľ len pokusy... Ako je známe, a nikdy som sa tým netajil, najväčšiu silu k tvorbe mám od košických výtvarníkov. Vždy ma teší, že nepozerajú na žiadne rozdiely a vedia ma povzbudiť k tvorbe,“ dodáva Gáll, ktorý sa v júni po ukončení  výstavy so svojou tvorbou predstaví v Miškolci na Medzinárodných dňoch opery.

Od štvrtka 30. apríla môžu milovníci výtvarného umenia vo výstavných priestoroch Východoslovenskej galérie na Alžbetinej ulici Spomínať na Jána Kuchtu. Výstavu kurátorsky pripravil Tibor Kočík a potrvá do 5. júla. Dnes už nežijúci rožňavský výtvarník Ján Kuchta (1945- 2011) oslovil svojho času širšiu laickú a odbornú verejnosť akvarelmi, ktorými moderným realizmom zobrazoval videnú skutočnosť. Jeho primárnou inšpiráciou sa stali motívy otvorenej krajiny. Na princípe maliarskej impresie panoramaticky, ale aj fragmentárne zobrazoval rôzne zákutia okolia Rožňavy, Silickej planiny či iných scenérií Gemera a lokalít juhovýchodného Slovenska. „V polovici 90. rokov uplynulého storočia jeho výtvarné tvaroslovie nadobudlo viac reflexívno-meditatívny charakter. Na jeho obrazoch sa objavuje znakoslovie a symboly, filozofické abstrahovanie skutočnosti. Pri „zduchovňovaní“ svojej tvorby jeho výtvarná reč nadobudla onú povestnú schopnosť zviditeľňovať neviditeľné. Slovom, Ján Kuchta sa sústredil na abstrakciu, v ktorej sa vyjadroval akčnou i gestickou maľbou, raz dynamickým, temperamentným rukopisom, inokedy rozvážnym, stíšeným hlasom, siahajúcim do lyrickej abstrakcie či štrukturálnej maľby. Vyjadroval nielen svoje psychické poryvy, ale do abstraktného jazyka pretavil aj podnety z filozofie, hudby, poézie. Jedno bolo a je pre Kuchtovu tvorbu charakteristické: Popri všetkej výtvarnej technickej a technologickej zdatnosti jeho obrazy sa vyznačujú výrazným koloritom, bohatosťou tvarov, pohybu, rytmov, ale aj úprimných emócií či rozvážneho uvažovania,“ uvádza galéria. Súčasná prezentácia Kuchtových diel pripomína práve obdobie, keď sa Kuchta priklonil k informelu a abstrakcii. Časť jeho bohatej a mnohotvárnej tvorby profilujú viac ako tri desiatky veľkorozmerných plátien.

Do polovice júna potrvá v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici výstava „Generácie - nová intimite“. Výstava kurátorky Edity Vološčukovej prezentuje tvorbu umeleckého spolku C+S, ktorého vznik sa datuje do začiatku leta 1990. Je charakterizovaný ako voľné spoločenstvo výtvarníkov s orientáciou na šírenie vlastnej nekomerčnej kultúry. Podľa zakladajúcich stanov C+S je „...počet členov spolku nestály a premenlivý, tak ako sú nestále a premenlivé postoje a umenie členov spolku...pretože všetko okolo nás je nestále a premenlivé“. Radikálne postoje zakladajúcich členov Spolku deklarovali záujem o najsúčasnejšie dianie vo svetovom výtvarnom umení. Nechýbala im odvaha, provokácia a túžba odkrývať verejnosti dovtedy nevidené, vznikla vedomá opozícia voči stojatým vodám vo výtvarnom dianí na východnom Slovensku. Ako informovala galéria, na názov aktuálnej výstavy „Generácie – nová intimita“ je možné čiastočne nahliadať v rovine generačného posunu, keď po 25-ročnom pôsobení C+S sa jeho členovia dostávajú z postavenia najmladšej avantgardy do pozície generačného stredu. Ich dnešná tvorba je deklaráciou výsledkov vyzretých umelcov, osobných posunov, kde sa skutočná flexibilná tvorivosť prejavuje v neustálom hľadaní, experimente a objavovaní.  Na výstave, ktorú sprístupnia v piatok 1. mája, sa diváci stretnú s bohatou škálou osobných reakcií na nosnú myšlienku výstavy a jej citlivé umelecké interpretácie realizované v aktuálnych dielach členov C+S  - H. Bistiku, V. Broniševského, O. Jurína, A. Lipkovičovej,  P. Lipkoviča, I. Novotného, Z. Prokopa, S. Šalku, V. Šefčíka, F. Turcsányiho a ich hostí R. Kočana, R. Szyszlaka a M. Uchmana.  V prezentáciách je kvalitne zastúpená akčná a štrukturálna maľba, veľkoplošná grafika, koláž, manipulovaná fotografia, objekt, inštalácia, práca s digitálnym obrazom, so zvukom, video art aj sound art.

(sd) 

Zdroj: 
kosickespravy.sk