Absolventi duálneho štúdia

Duálne vzdelávanie v IT má nových absolventov aj absolventky - v Košickom kraji študuje celkovo 230 študentov vo forme duálneho vzdelávania.

IT oblasť posilní 18 nových absolventov duálneho vzdelávania, ktoré poskytuje Stredná odborná škola (SPŠ) elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Okrem získaného absolventského diplomu s titulom Diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore “Fachinformatiker” od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, dostávajú úspešní absolventi aj garantované pracovné miesto vo firme, ktorú počas štúdia spoznali.

Duálne vzdelávanie SPŠ elektrotechnickej v Košiciach spolu so spoločnosťou T-Systems Slovakia aktuálne navštevuje 70 študentov, z toho len 4 dievčatá. V T-Systems Slovakia v súčasnosti pracuje viac ako tisíc žien.

Duálne vzdelávanie je na Slovensku stále pomerne novou formou štúdia. Cieľom odborného vzdelávania je umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.

„Časť štúdia sa uskutočňuje v škole a časť v spoločnosti T-Systems Slovakia. V priebehu troch rokov sa postupne zvyšuje časť pracovných dní, ktoré strávia študenti vo firme natoľko, že celý druhý polrok 3. ročníka študenti absolvujú odbornú prax vo firme,“ uviedol Štefan Krištín, riaditeľ SPŠ elektrotechnickej.

SPŠ elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia sa duálnemu vzdelávaniu venuje od roku 2013. O vzdelávanie dodnes prejavilo záujem vyše 300 uchádzačov.

„Momentálne pracuje v spoločnosti 40 úspešných absolventov duálneho vzdelávania, ku ktorým sa pripoja noví 18 absolventi po záverečných a certifikačných skúškach. V budúcom roku začínajú študovať v odbore Počítačové systémy tridsiati noví študenti,“ doplnil Štefan Krištín.

Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe.

„Práve model duálneho vzdelávania v sebe spája naše požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, kladie aj obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme “vychovávať” a formovať budúcich zamestnancov a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu,“ informoval Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia.

(fek, kt)

Zdroj: 
kosickespravy.sk