Hľadajú policajtov

Mestská polícia vyhlasuje konanie na výber uchádzačov.

Dôvodom je potreba doplnenia stavu pracovných miest na priamy výkon služby od októbra 2018.

Dôležitými predpokladmi sú bezúhonnosť, vek 21 rokov a viac, úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou či fyzická zdatnosť a psychická spôsobilosť.

Vítaný je zbrojný preukaz a vodičské oprávnenie skupiny „B“.

Uchádzači sa majú dostaviť 05.septmbra o 8:30 hodine do vestibulu budovy Magistrátu mesta Košice. So sebou by mali priniesť žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, vyplnený osobný dotazník, štrukturovaný životopis, doklad o vzdelaní a čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

(fek, mp)

Zdroj: 
kosickespravy.sk