Košice reprezentovali Slovensko v Bruseli

V Bruseli, sídle európskej komisie, je tento týždeň venovaný európskym regiónom a mestám.  Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Košice sú jediným slovenským mestom, ktoré sa na Európskom týždni regiónov aktívne zúčastnilo a predstavilo. V sídle európskej komisie reprezentovalo nie len seba, ale aj Slovensko.

Podujatie navštívi viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí.

V stredu 10.októbra sa na pôde stáleho slovenského zastúpenia pri Európskej komisii uskutočnil pracovný seminár na tému „Budovanie súdržnej spoločnosti prostredníctvom solidarity a dobrovoľníctva“. Seminár zorganizovali mestá, ktoré už boli, či sa snažia o titul „Európske hlavné mesto dobrovoľníctva“: Košice, Aarhus, Sligo, Guimaraes a Konjice.

Košice reprezentovala a pariticpatívnu diskusiu viedla námestníčka primátora mesta Košice Renáta Lenartová.

„Naša aktívna účasť na Európskom týždni regiónov a miest súvisí s tým, že od januára budúceho roka budú Košice Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Sme pyšní, že sa v spolupráci so slovenským zastúpením pri EK podarilo tento participatívny seminár uskutočniť a vďaka tomu sa o Košiciach a Slovensku mohlo dozvedieť opäť viac Európanov. Podľa informácií, ktoré máme to bola zrejme jediná akcia, ktorá bola spoluorganizovaná slovenským subjektom,“ uviedla Renáta Lenártová.

Námestníčku primátora potešil aj aktívny záujem a sympatie, s ktorými sa stretávala nielen zo strany hostí, ale aj zo strany spíkrov a úradníkov pôsobiacich v Bruseli.

„Košice sú svojou aktivitou a úspechmi na európskej pôde už dosť známe a s povzbudením a podporou sme sa stretávali na každom kroku. Náš príbeh inšpiruje mnohé európske mestá. Tak úspešne pretaviť rôzne európske programy a zdroje do zlepšenia života občanov mesta, zvýšenia turistickej atraktívnosti a medzinárodného zviditeľnenia mesta sa nepodarilo žiadnemu slovenskému mestu a aj v rámci Európy sme zaradzovaní medzi vzorové príklady ako môžu európske zdroje pri dobrom využití pomáhať,“ doplnila Renáta Lenártová.

(fek, lš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk