Kraj oceňoval

Udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja patrí medzi tradičné podujatia. Tento rok kraj zmenil názov podujatia a osobnosti vyberala okrem Zastupiteľstva KSK aj komisia zložená z odborníkov z oblasti kultúry, verejného aj súkromného sektora.

"Je množstvo ľudí, vďaka ktorým sa náš kraj rozhýbal. Ktorí sú symbolom poctivej práce, mravnosti, pokory, empatie a schopnosti obetovať sa. Ktorí vytrvalo idú za svojim cieľom, dosahujú úspechy v oblasti športu, kultúry, školstva, či medicíny. Svoju práci nerobia preto, aby boli slávni, alebo aby mali čo najviac titulov, ale preto, že chcú zmeniť veci k lepšiemu. Aj preto nebolo jednoduché vybrať tohtoročnú dvadsiatku ocenených. Snažili sme sa však k tejto úlohe pristúpiť zodpovedne a verím, že ich život a práca budú pre nás, ostatných, inšpiráciou,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Medzi ocenenými boli osobnosti, ktoré sa pričinili o rozvoj kultúry, cestovného ruchu, športu, medicíny, aj školstva, ktoré sa snažia o rozvoj rómskej kultúry, reprezentujú kraj v umeleckej oblasti, do vyučovania zavádzajú inovatívne postupy, pomáhajú ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, aj tí, ktorí svojou prácou šíria dobré meno Košického kraja.

Slávnostné udeľovanie Ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja sa konalo v Štátnom divadle v Košiciach. V kultúrnom programe sa predstavil Folklórny súbor Železiar, balet Štátneho divadla aj jeden z ocenených, Marián Čekovský. Udelená bola Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK.

Cenu KSK udeľuje Zastupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za prínos pre rozvoj kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za činy a výsledky v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej, umeleckej, aj športovej činnosti.

Tohtoročnými laureátmi Ceny KSK sa stali: František Balún, pri príležitosti životného jubilea – 70. narodenín, Jozef Gonsorčík, prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Ivan Chalupecký, popredný slovenský archivár, Július Klein, riaditeľ Štátnej filharmónie Košice, Michal Komara, pri príležitosti životného jubilea – 65. narodenín.

Cenu predsedu KSK udeľuje predseda KSK za významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej aj verejnoprospešnej činnosti. Za rok 2018 ju získali: Alexander Bröstl, pri príležitosti životného jubilea – 65. narodenín, Marián Čekovský, hudobník, spevák, skladateľ, komik a moderátor, Michal Hamrák, in memoriam, prvá obeť okupantov v roku 1968, Anna Koptová, pri príležitosti životného jubilea – 65. narodenín, Občianske združenie Detstvo deťom.

Plaketu predsedu KSK udeľuje ju predseda KSK pri významných jubileách a slávnostných príležitostiach za aktivity v prospech Košického kraja. Získali ju: Ján Gáll, učiteľ, Jozef Kubašovský, športový lekár, Egon Kurča, prednosta Neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine, Aneta Parišková, televízna moderátorka a pedagogička, Stanislav Rakús, prozaik, vedec, profesor, Eva Sklyarová, primabalerína, Zuzana Tkáčová, víťazka v súťaži Učiteľ Slovenska, Jarmila Vaňová, novinárka a učiteľka, Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus, Dana a Jana Velďákové, reprezentantky SR v atletike.

Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja sa udeľujú v zmysle Zásad a postupu pre udeľovanie verejných ocenení KSK.

(ač)

 

Fotogaléria: 
Zdroj: 
kosickespravy.sk