Kunsthalle(Hala Umenia) je dokončená

KOŠICE – Jeden z kľúčových projektov EHMK – Kunsthalle, je dokončená. Včera (31.5.) stavbu prevzalo mesto a čaká sa na kolaudáciu, ktorá by mala byť v polovici júna.

Prestavba začala 13. 7. 2012 a mala byť dokončená do 31. decembra 2012. Kvôli problémom so statikou, bol termín posunutý. V prípade Kunsthalle termín predĺžili do konca mája tohto roku. Stará krytá plaváreň Kunsthalle/Hala umenia bude pre svoje architektonické dispozície prioritne používaná na organizovanie medzinárodných výstav, workshopov a výstav komorného charakteru nastupujúcej generácie.

 

Stará krytá plaváreň je považovaná za jednu z architektonicky najhodnotnejších budov, vybudovaných na prelome 50. a 60. rokov v Košiciach. Bola postavená v rokoch 1957 - 1960 a fungovala do konca 70-tych rokov, keď po zrušení Mlynského náhonu došlo k poklesu spodnej vody a následne k statickým poruchám na budove. Po ich zistení v objekte ukončili prevádzku a v súčasnosti funguje iba jeho exteriérová časť. Samotný objekt je pre zlý technický stav nevyužívaný.

Pri vytvorení funkčného celku Kunsthalle bol kladený dôraz na celoročnú využiteľnosť areálu, maximálne využitie existujúcich zdrojov a dosiahnutie európskeho štandardu všetkých súvisiacich služieb. Denná kapacita komplexu je v zime 500 a v letnom období 1 000 návštevníkov.

V Kunsthalle/Hale umenia sa v rámci programu EHMK bude konať aj medzinárodná výstava Trienále súčasného obrazu.

 

(em)

Zdroj: 
kosickespravy.sk