Lipa ako spomienka

Lipu slobody vysadili pred pamätníkom Tomáša Garriqua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. Ďalším generáciám má pripomínať sté výročie vzniku Československa, ako aj česko-slovenskú vzájomnosť a priateľstvo. 

Strom v parčíku na križovatke Štefánikovej a Masarykovej ulice vysadil Český spolok v Košiciach v súčinnosti s mestom Košice a Správou mestskej zelene (SMsZ).

Organizátori sa pripojili k iniciatíve mnohých miest a obcí v Českej republike a na Slovensku, ktorí k jubileu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov zasadili takýto strom.

„Okrem toho stého výročia je lipa aj pripomienkou, že vlastne tá naša sloboda sa začala práve vznikom Československa a má byť trvalou pripomienkou česko-slovenského priateľstva, vzájomnosti a spolupatričnosti," uviedla pre novinárov predsedníčka Českého spolku v Košiciach Dagmar Takácsová. Verí, že lipa ako dlhoveký strom na tomto mieste vydrží do ďalšej storočnice.

Nový strom susedí s bronzovými bustami zakladateľov Československej republiky – Masaryka a Štefánika. Takácsová zdôraznila ich význam a to, že sa im podarilo v nepokojnej dobe presvedčiť svetové mocnosti, aby Československo dostalo šancu na existenciu a realizáciu, a že to bude dobrý štát.

„To bola vtedy neslýchaná myšlienka a bolo to zrejme aj zhodou šťastných okolností, ale nebyť týchto dvoch veľkých mužov, určite by sa nebola uskutočnila," povedala.

Na sadení stromu sa zúčastnila aj Daniela Hricová, vedúca košického klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

„Myslím, že táto lipa je krásnym symbolom nášho spolužitia a spolupatričnosti a zdôrazňuje to naše česko-slovenské puto,“ skonštatovala. 

Zhruba dvadsať prítomných členov Českého spolku na záver podujatia zaspievalo českú a slovenskú hymnu.

(teraz.sk)

Zdroj: 
kosickespravy.sk