Mesto je v dobrej kondícii

Onedlho končí volebné obdobie starostov a primátorov a mesto Košice je na jeho konci vo vynikajúcej finančnej kondícii, pripravené na ďalší rozvoj a nové výzvy.

Úroveň zadlženia mesta je menšia ako polovica so zákonom povolenej výšky, všetky záväzky sú riadne a včas splácané a v rezervnom fonde je rekordných 12 miliónov eur. Popri tomto zlepšení sa podarilo preinvestovať 377-miliónov eur do modernizácie mesta.

Keď Richard Raši preberal primátorské kreslo pred ôsmimi rokmi, mesto malo rozpočtový schodok – minulo viac ako „zarobilo", evidovalo mnoho záväzkov po splatnosti a rezervný fond bol takmer na nule," konštatuje Martin Petruško námestník primátora mesta Košice a dodáva: K tomu ešte nevyriešené kauzy Strelingstav a Outclaim ako bonus. Ale mínusový."

Počas dvoch volebných období sa podarilo dostať mesto do vynikajúcej finančnej kondície. Podľa nezávislého inštitútu INEKO malo mesto v roku 2011 index finančného zdravia 3,2 bodu zo 6 možných. Bol to najhoršie hodnotenie mesta Košice vôbec. Odvtedy sa mesto v hodnotení INEKO kontinuálne zlepšuje a naposledy dosiahlo skóre 4,9, čo je 50-percentné zlepšenie.

Mestu sa zároveň podarilo doplatiť ohromný dlh, ktorý splácalo ešte z dôb rekonštrukcie Hlavnej ulice a ukončiť a zaplatiť dva miliónové kauzy zdedené po predošlých primátoroch – kauzu Outclaim a Kauzu Strelingstav, ktoré mesto stáli viac ako 12 miliónov eur. A aj napriek týmto výdavkom mesto za posledné roky zažilo investične najdynamickejšie obdobie od nežnej revolúcie.

Najvýznamnejšou investíciou je samozrejme obnova a modernizácia električkových tratí. Bez nej by mestu skôr či neskôr hrozili problémy pri prevádzke električiek, ak nie ich stopnutie. Ale tou asi najobľúbenejšou, alebo „naj-sexi" investíciou bolo určite obnovenie ČéHáčka," uvádza námestník primátora Martin Petruško a pokračuje: Na tomto kúpalisku trávilo svoje detstvo a mladosť mnoho dnešných štyridsiatnikov, päťdesiatnikov, či šesťdesiatnikov a nebudem klamať, že v lete bolo toto kúpalisko mekkou spoločenského i športového života Košíc. Veď 29 federálnych vodnopólových titulov to jasne dokazuje."

Celkovo sa v Košiciach za posledné roky podarilo preinvestovať 377-miliónov eur a to najmä vďaka pripravenosti mesta čerpať štrukturálne eurofondy a taktiež vďaka dobrej spolupráci s vládou SR. Do ďalšie obdobia sú pripravené projekty za ďalších viac ako 200 miliónov eur, ktoré majú smerovať najmä do dokončenia rekonštrukcie električkových tratí, do prebudovania Slaneckej cesty a ďalšej infraštruktúry.

(fek, lš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk