Myslia na záhradkárov

Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ako člen Predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) a.s. navrhol, aby boli prehodnotené platby za zrážkové vody a ceny za vodné v prípadoch, že je voda používaná na polievanie záhrad a nekončí v kanalizácii. 

VVS zareagovala na jeho výzvu a pripravila pre odberateľov vody, ktorí ju využívajú na polievanie záhrad návrh postupu, znamenajúci pre týchto občanov významnú úsporu. 

„V súčasnosti odberateľ platí stočné vo výške vodného, pričom nerozhoduje, na čo používa pitnú vodu. Som veľmi rád, že manažment VVS zareagoval na moju výzvu a odberatelia, ktorí používajú pitnú vodu na polievanie záhrady, budú mať možnosť znížiť si platbu za stočné, a to na základe preukázania a následného preverenia spoločnosťou VVS, a.s. , že odpadová voda nie je odvedená do kanalizácie," uviedol Martin Petruško. 

Anita Gašparíková, ekonomická riaditeľka VVS a. s. a členka predstavenstva dodala: „Stočné bude znížené o 0,16 m³ na meter štvorcový krát počet mesiacov pri zavlažovaní okrasných záhrad, a o 0,04m³ na meter štvorcový krát počet mesiacov pri zavlažovaní ovocných záhrad. Maximálne zníženie stočného spočíva v rozdiele skutočnej spotreby a spotreby vypočítanej na základe počtu osôb, využívajúcich nehnuteľnosť. Ak je napríklad spotreba vody 300 m³ a platba za ňu 836,34 eur s DPH, tak dve osoby s okrasnou záhradou s plochou 200 m², ušetria za päť mesiacov na stočnom až 189,50 eur s DPH. Očakávame, že takýto postup pri polievaní záhrad môže začať platiť od 1.5.2019."

 

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk