Novinka na magistráte

Mesto Košice sa snaží neustále zlepšovať služby občanom a uľahčiť im vzájomnú komunikáciu s pracovníkmi odborných referátov magistrátu. 

Elektronizácia služieb, zjednodušené vyhľadávanie údajov na webovom sídle mesta ale nie sú zďaleka všetko, čím sa snaží Košičanom vychádzať v ústrety. Spoločne s Centrom Mediácie a Probácie pripravilo mesto ďalšiu novinku. 

Od 1.augusta je priamo vo vestibule Magistrátu mesta Košice v takzvanej Klientskej zóne pri okienku číslo 7 k dispozícii pre občanov mediačná a probačná služba. 

Každú stredu v čase od 8. do 18. hodiny a každý piatok od 8. do 13 hodiny bude pre obyvateľov mesta táto služba k dispozícii bezplatne. Ide o informačné stretnutia, v rámci ktorých majú Košičania možnosť prekonzultovať s kvalifikovanými odborníkmi možnosti riešenia ich konfliktov, resp. právnych sporov z oblasti občianskeho, obchodného, rodinného a pracovného práva mimosúdnou cestou. 

„V spolupráci s našimi partnermi z oblasti ochrany spotrebiteľov budeme poskytovať aj bezplatné spotrebiteľské poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov mimosúdnymi formami," povedala Renáta Dolanská, riaditeľka Centra Mediácie a Probácie a dodala: „Sme pripravení poskytnúť aj základné informácie o inštitúte probácie a pomoci obetiam trestných činov."

„Som presvedčený o tom, že nová služba, poskytnutá priamo u nás na magistráte, prinesie občanom množstvo potrebných informácií, ktoré im môžu výrazne uľahčiť riešenie niektorých problémov," skonštatoval námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

(fek, ms

Zdroj: 
kosickespravy.sk