Odstránia sinice

Hladinu košického jazera v mestskej časti Nad jazerom bude v piatok 22.júna opäť brázdiť špeciálne plavidlo. 

Odborníci z neho kvôli eliminácii siníc už od roku 2015 aplikujú do vody ekologické, pre zdravie ľudí neškodné látky. Pracovný tím vedie autor tejto unikátnej metódy, svetovo uznávaný vedec Blahoslav Maršálek z Českej republiky.

Do roku 2014 bola situácia ohľadom vody v jazere veľmi zlá, Košičania sa sťažovali, že je voda špinavá a zapácha. Hygienici nakoniec kvôli premnoženým siniciam zakázali kúpanie v jazere.

V marci 2015 urobili odborníci analýzy, ktoré odhalili desiatky miliónov buniek cyanobaktérií, v každom jednom mililitri sedimentov v jazere. Išlo o akúsi „zásobáreň" siníc na asi osemdesiat až sto rokov dopredu. Zároveň, keďže nebolo jazero dlhé roky ošetrované, sa v jazerných usadeninách nachádzalo aj obrovské množstvo živín pre sinice.

Mesto Košice sa vtedy rozhodlo jazero revitalizovať a vrátiť ho tak Košičanom ako obľúbené miesto oddychu, a vodných športov. Špeciálna neinvazívna a ekologická metóda Blahoslava Maršáleka prináša badateľné výsledky. 

Monitorovanie kvality vody robí akreditované pracovisko - Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Už po prvej aplikácii špeciálnej látky v roku 2015 na základe nameraných hodnôt úrad skonštatoval, že počet buniek cyanobaktérií na 1 ml vody klesol a pohybuje sa na dolnej hranici odporúčanej koncentrácie, a teda hlboko pod stanovenou medznou hodnotou. Vyhodnotil tak vodu v prírodnom kúpalisku „Plážové kúpalisko Jazero" za vhodnú na kúpanie bez obmedzení. Aj napriek zlepšeniu situácie však bolo treba na zabezpečenie optimálnych výsledkov pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Monitoring kvality vody sa po tohtoročnej aplikácii špeciálnej látky bude robiť v sobotu 26.júna. 

(fek, ms)

Zdroj: 
kosickespravy.sk