Okradol vlastnú babku

Vyšetrovateľ zo zločinu podvodu obvinil 39-ročného muža z okresu Košice okolie, ktorý uviedol do omylu 82-ročnú dôchodkyňu z Košíc, s ktorou je v príbuzenskom vzťahu. 

Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený muž od apríla 2013 do apríla 2018 uviedol do omylu poškodenú ženu tak, že jej najprv prisľúbil pomoc pri predaji jej rodinného domu a priliehajúcich pozemkov v jednej z mestských častí v Košiciach.

„Poškodená žena s tým súhlasila. V apríli 2013 spolu uzavreli kúpnu zmluvu a zmluvu o zriadení vecného bremena, na základe ktorej došlo k prevodu vlastníckych práv k tomuto domu na nového vlastníka, obvineného muža, s bremenom doživotného užívania domu pôvodnou vlastníčkou. Na základe darovacej zmluvy z apríla tohto roka, ktorú spolu taktiež uzavreli, došlo aj k prevodu vlastníckych práv priliehajúcich pozemkov na obvineného muža,“ informovala policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Následne pri ďalšom predaji tohto domu s priliehajúcimi pozemkami na ďalšieho nového vlastníka prisľúbil poškodenej 82-ročnej žene, že z predaja jej zaplatí 70 percent z celkovej predajnej sumy a zvyšných 30 percent si ponechá za náklady, ktoré mu mali vzniknúť pri údržbe nehnuteľnosti a predaji.

„Pritom požadoval od poškodenej ženy, aby dala súhlas na výmaz bremena jej doživotného práva užívania tohto domu z katastra nehnuteľností pred predajom. Dôchodkyňa s tým súhlasila, pretože mu uverila, že jej 70 percent z predajnej sumy odovzdá. Doposiaľ jej však bezdôvodne z predaja nehnuteľností žiadne peniaze neodovzdal. Obvinený muž takto svojím konaním spôsobil poškodenej žene škodu vo výške takmer 65-tisíc eur,“ doplnila Jana Mésarová.

Vzhľadom na to, že tento čin spáchal na chránenej osobe, obvinenému hrozí  v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až 10 rokov.

(fek, jm)

Zdroj: 
kosickespravy.sk