Plavecká 24 hodinovka

V Košiciach sa na krytej plavárni v 50 metrovom bazéne na Protifašistických bojovníkov uskutoční 27.12. od 12.00 hod. do 28.12.2018 do 12.00 hod. plavecká štafeta Európskych miest športu

V Nitre, Banskej Bystrici a v Košiciach budú súťažiť v týchto disciplínach:

- počte naplávaných kilometrov (KE 50 m bazén a BB – 50 m bazén, NR – 25 m bazén) 
- počte účastníkov (v rámci dohovoru bude môcť plavec preplávať ľubovoľný počet metrov, nebude sa striktne brať, že plavec môže plávať len raz a môže preplávať len 100 m – ústupok voči NR, aby vedela zabezpečiť plavcov počas celých 24 hodín)

Pôjde o nepretržité plávanie v jednej dráhe počas celých 24 hodín štafetovým spôsobom (dohmat/odraz resp. odskok)
Sprievodným podujatím je plavecká 24 hodinovka pre verejnosť.
Program podujatia je nasledovný:
27.12.2018
12.00: - oficiálne odštartovanie 24 hodinovej plaveckej štafety Európsky miest športu NITRA 2018 – BANSKÁ BYSTRICA 2017 – KOŠICE 2016
- pláve sa bez prestávky v 50 m bazéne, kde bude vyčlenená 1 dráha
- možnosť vyskúšať si detské lodičky, zorbingové gule, paddleboard, kajak a s ním eskimovanie v 25 m bazéne
- možnosť vytvorenia vlastnej fotografie s rôznym pozadím na pamiatku z podujatia
- atmosféru dotvára reprodukovaná hudba + osvetlenie a dymostroj
14.00 – 18.00 - pirátske športové hry, trblietavé maľovanie
16.00 – 21.00 - súťaž v pretláčaní sa na lodí. Možnosť zapojiť sa budú mať jednotlivci ale aj tímy.
21.00 – 00.00 - organizátorom k dispozícií reproduktor s podmazovou reprodukovanou hudbou

28.12.2018
00.00 – 10.00 - organizátorom k dispozícií reproduktor s podmazovou reprodukovanou hudbou
10.00 – 12.00 - možnosť vyskúšať si detské lodičky, zorbingové gule v 25 m bazéne
- možnosť vytvorenia vlastnej fotografie z rôznym pozadím na pamiatku z podujatia
- pirátske športové hry
- trblietavé maľovanie
- súťaž v pretláčaní sa na lodi. Možnosť zapojiť sa budú mať jednotlivci ale aj tímy
- atmosféru dotvára reprodukovaná hudba

Viac na: http://www.sportkosice.sk/podujatia/plavecka-24-hodinovka

 

Zdroj: 
kosickespravy.sk