Skontrolujú most

Na moste cez vodnú nádrž Ružín v pondelok 18. júna bude vykonaná jeho dynamická skúška. Vodiči by mali rátať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami.

Skúška na mieste bude vykonaná použitím dvojnápravového nákladného vozidla s prejazdom cez umelé nerovnosti vozovky. Počas prejazdu vozidla a vykonávania skúšky budú nevyhnutné krátkodobé obmedzenia cestnej premávky na moste v trvaní približne 10 minút na jeden prejazd.

Pre zber dostatočného množstva údajov bude potrebných približne 20 prejazdov. Medzi jednotlivými prejazdmi a meraniami bude most otvorený pre cestnú premávku. Dopravné obmedzenia potrvajú od 11. do približne 16.hodiny.

Stavbu „Odstránenie havarijného stavu mosta Ružín – rekonštrukcia“ zrealizovala spoločnosť STRABAG v roku 2017. V rámci stavby bola 29. novembra 2017 zrealizovaná základná statická zaťažovacia skúška. Preukázala, že most vyhovel normovým kritériám a po kolaudácii, v decembri 2017, bol otvorený pre cestnú premávku.

„Aj po rekonštrukcii mosta dostávame podnety o zvýšenej frekvencii kamiónovej dopravy na tomto úseku. O to viac potrebujeme chrániť tento most, preto na overenie dynamických vlastností mosta realizujeme aj túto zaťažovaciu skúšku. Správa ciest Košického samosprávneho kraja bude v pravidelných intervaloch realizovať aj váženia vozidiel prechádzajúcich týmto mostom,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.  

Zhotoviteľom dynamickej skúšky je Slovenská technická univerzita v Bratislave.

(fek, ač)

Zdroj: 
kosickespravy.sk