Štartuje festival umenia

Festival sakrálneho umenia je jedným z tradičných podujatí, ktorým každoročne počas novembra ožije metropola Východného Slovenska. Spája sa s oslavou svätej Alžbety, patrónky mesta Košice a košickej gotickej katedrály.

Tento rok, kedy sa napíše už 29.kapitola festivalu, je pre Košičanov i návštevníkov mesta pripravená pestrá mozaika rôznych žánrov. V priebehu dvoch týždňov (11. - 25. november) si môžu vybrať z bohatej ponuky hudby, slova, vokálneho a výtvarného umenia. 

Zámerom Festivalu sakrálneho umenia, ktorého hlavným organizátorom je Mesto Košice, je snaha prispievať k šíreniu vzájomného porozumenia a tolerancie. Organizátorom sa darí každý rok pripraviť program tak, aby interpreti a vybrané priestory v jednom súzvuku a vhodnom doplnení prehĺbili u divákov vnímanie a precítenie sakrálneho umenia. Výsledkom tohto úžasného snaženia, talentu a schopností sú emocionálne silné zážitky a dojmy, ktoré si návštevníci odnášajú v sebe z koncertov a vystúpení.

Tento rok okrem domácich umelcov na podujatiach vystúpia aj vynikajúci umelci z dvoch partnerských miest Ostrava, Miskolc a z poľského mesta Cieszyn. V programe nebude chýbať organový koncert, obľúbené Spevy z Taizé, či Ekumenický koncert. Súčasťou programu budú aj tri výstavy (Veritas, VSM, Synagóga na Zvonárskej). 

Festival si za takmer tri desiatky rokov získal pevné a nezastupiteľné miesto v kultúrnom kalendári nášho mesta a nepochybne aj v srdciach všetkých jeho obyvateľov, ktorí v predvianočnom čase vyhľadávajú výnimočné umelecké zážitky. Prispieva k atmosfére vzájomného pochopenia, úcty, rešpektu a vnútornej pokory, ktorú by sme mali vytvárať spoločne nielen počas nadchádzajúcich sviatkov, ale počas celého roka," uviedol Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice.

Festival podporili: Nadácia Pro Cassovia, KOŠICE - Turizmus, Mestské lesy a.s.

Podujatiami do programu prispievajú aj Východoslovenské múzeum, Rehoľa Dominikánov, Ekumenické spoločenstvo cirkví a cirkevných spoločností na území mesta Košice v spolupráci s Katedrou spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Židovská náboženská obec, Domka - Združenie saleziánskej mládeže, Bratská jednota baptistov a ďalší.

(fek, lš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk