V Bratislave začínajú tohtoročné vianočné trhy už 16. novembra. Mali by i košické začať skôr ako 5. decembra?

Primárne karty