Výstava jedál školských kuchýň

Svetový deň výživy sa pripomína na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. 

Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že aj v 21. storočí je na planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý sa musí vážiť a pristupovať k nemu zodpovedne. 

Svetový deň výživy je dňom, kedy je najvhodnejší čas poďakovať sa všetkým usilovným a pracovitým zamestnancom školských jedální za ich náročnú a ťažkú prácu. Na každoročnej akcii, ktorá sa tentokrát konala v Spoločenskom pavilóne, bolo na morálne ocenenie viceprimátora mesta Košice navrhnutých 13 zamestnancov školských jedálni. Ten vyjadril vďaku za to, že svoju prácu vykonávajú s láskou a každý deň pripravujú pre našich malých i veľkých stravníkov kvalitné jedlo z čerstvých potravín. Dôležité je aj to, že vedú deti k správnym stravovacím návykom, kultúrnemu stolovaniu a rôznymi aktivitami propagujú zdravú výživu na svojom zariadení.

Zamestnankyne školských jedálni v meste, spoločne pre rodičov, deti a zamestnancov škôl pripravili výstavku varených jedál, ktoré sa denne pripravujú v školách. Rodičia mali jedinečnú možnosť presvedčiť sa, ako sa varí v školských jedálňach a či niekedy kritické hodnotenie malých stravníkov býva opodstatnené. Zoznam receptúr z ponúkaných jedál s uvedenou školskou jedálňou, ktorá jedlo pripravovala mali hostia k dispozícii na stoloch.

Príjemnú atmosféru slávnostného dňa svojím tanečným programom spríjemnili deti z tanečnej školy Nasville a tanečného klubu Milana Plačka TC Meteor.

(fek, lš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk