Začali sa oslavy mesta. Zúčastníte sa niektorej z akcií Dní mesta?

Primárne karty