Zavádzajúce telefonáty

Východoslovenská distribučná (VSD) upozorňuje na základe informácií od zákazníkov – odberateľov – na podozrivé, no najmä zavádzajúce telefonáty neznámej osoby alebo osôb v mene VSD, ktoré ich majú informovať o neoprávnenom odbere elektriny.

Táto osoba alebo osoby sa predstavujú ako zamestnanci spoločnosti VSD a od zákazníkov VSD majú požadovať úhradu škôd, spôsobených neoprávneným odberom elektriny. V prípade, že títo kontaktovaní zákazníci škody neuhradia, majú im hroziť prerušením distribúcie elektriny a odpojením od distribučnej sústavy.

VSD sa dôrazne dištancuje od týchto telefonátov. Tieto telefonujúce osoby nie sú zamestnancami spoločnosti VSD a ani ich VSD takouto službou nepoverila. VSD práve kvôli minimalizovaniu zneužitia svojho mena tak závažné informácie, resp. zistenia nekomunikuje telefonicky.

VSD v prvom rade varuje zákazníkov, aby tieto údajné dlžné čiastky neuhrádzali, nejde o aktivitu spoločnosti VSD. Spoločnosť VSD totiž počas kontroly zameranej na neoprávnený odber jednak požaduje prítomnosť zákazníka, ktorého sa takáto kontrola týka alebo aspoň prítomnosť ním poverenej osoby. VSD takisto vyhotovuje písomný záznam o zistení a výsledkoch, ktoré spolu s vyčíslením škody spôsobenej neoprávneným odberom vznikli a odosiela ich zákazníkovi poštou. VSD práve preto, aby čo najviac eliminovala zneužitie jej mena v takýchto ošemetných prípadoch nerieši neoprávnený odber telefonicky a ani nepožaduje úhradu dlžnej čiastky v hotovosti. V niektorých prípadoch je škodu možné uhradiť poštovou poukážkou.

V prípade akýchkoľvek pochybností o dôveryhodnosti telefonátu s rovnakým alebo obdobným obsahom odporúča VSD zákazníkom preveriť si správnosť informácií na Zákazníckej linke VSD.

(fek)

Zdroj: 
kosickespravy.sk