Zbierka na Univerzite

KOŠICE - Občianske združenie Res Publica, ktoré pôsobí pri Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, organizuje predvianočnú dobročinnú akciu zameranú na zber šatstva a kníh.

 „Ide vlastne o dve dobročinné akcie v jednej – organizujeme jednak zber obnoseného a nepotrebného šatstva pre deti a dospelých z rómskej osady Rankovce a súbežne s tým aj zber kníh pre deti zo Základnej školy v Turni nad Bodvou,“ hovorí predsedníčka OZ Res Publica Renáta Bzdilová.

 

Ak máte doma prebytočné šatstvo alebo knihy, ktorými by ste v predsviatočnom období chceli potešiť ľudí v núdzi, prineste ich do budovy Filozofickej fakulty UPJŠ na Petzvalovej ul. 4 v Košiciach a odovzdajte v miestnosti č. 106.

Predvianočná dobročinná akcia OZ Res Publica potrvá do pondelka 21. decembra 2015 do 13:00 hod. Organizátori aj obdarovaní všetkým darcom vopred úprimne a od srdca ďakujú.

 

(em,mg)

Zdroj: 
kosickespravy.sk