Zmenia nariadenie

Od 1.januára 2019 bude môcť spravovať parkovanie v našom meste iba mesto Košice. Vyplýva to z návrhu novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o parkovaní, ktorú poslanci prerokujú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Rovnako sa poslanci budú zaoberať aj ďalším postupom pri riešení zmluvného vzťahu so spoločnosťou EEI.

„Keď som preberal poverenie viesť mesto Košice, vedel som, že téma parkovania bude jednou z najhorúcejších. Za prvoradé som považoval získať od tohto problému väčší odstup, aby naše ďalšie kroky boli v záujme Košičanov, ale zároveň neohrozili mesto,“ konštatoval námestník primátora mesta Košice Martin Petruško.

Radnica sa preto rozhodli požiadať o posúdenie platnosti zmluvy, ďalších súvisiacich okolností a náčrt nevyhnutných právnych krokov Právnickú fakultu Univerzitu P.J. Šafárika.

„S analýzou právnickej fakulty a jej uzávermi sa Košičania môžu sami zoznámiť, je verejne prístupná na webových stránkach mesta. Na jej základe sme sa po diskusii s odbornými referátmi rozhodli, že budeme ďalej pokračovať v súlade s jej závermi a vrátime správu parkovania späť do rúk mesta,“ doplnil Martin Petruško.

Na pondelkové zasadnutie mestského zastupiteľstva predkladá námestník primátora návrh na zmenu VZN o parkovaní, ktorá jednoznačne potvrdí, že jediným subjektom oprávnený spravovať parkovanie v meste je mesto Košice.

„Sme presvedčení, že dohoda partnerov je v takýchto prípadoch najlepšia. Spoločnosti EEI sme ponúkali veľmi férovú dohodu, bohužiaľ, neprijali ju,“ uviedol Martin Petruško.

Od februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva prebiehajú rokovania, za akých podmienok môže mesto prevziať od EEI parkovací systém. Finančné nároky EEI však boli doteraz pre mesto neprijateľné. Keďže k dohode na finančnom vyrovnaní nedošlo, dalo mesto spoločnosti EEI veľmi ústretový návrh. Podľa neho by mesto odkúpilo od spoločnosti EEI všetky zariadenia a prevzalo prevádzkovanie celého parkovacieho systému. A výšku finančného vyrovnania, na ktorom sa nevie mesto a EEI dohodnúť, by určil nezávislý súd. Takáto dohoda by naviac zabránila vzniku akýchkoľvek ďalších škôd.

„K dohode nedošlo a mestu nezostáva iné, ako sa svojich práv domáhať na súde. Preto predkladáme poslancom návrh na ďalší postup pri tomto spore," uzatvára Martin Petruško.

Po schválení ďalšieho postupu mestským zastupiteľstvom sú odborné útvary mesta a mestská polícia začať s konkrétnymi prípravami na prevzatie parkovacieho systému, tak aby od 1. januára 2019 bolo parkovanie v Košiciach výhradne v rukách mesta Košice.

„Téma parkovania v poslednom období rozdeľovala Košičanov. Verím, že tieto kroky odstránia nevraživosti a napätie. Peniaze z parkovného pôjdu od budúceho roka do mestskej kasy a poslúžia na rozvoj mesta,“ spomenul Martin Petruško.

(fek, lš)

Zdroj: 
kosickespravy.sk