Čoskoro začnú Dni mesta, pripomínajúce udelenie erbovej listiny Košiciam panovníkom Ľudovítom Veľkým. Viete, v ktorom roku to bolo? PS: Pre váhajúcich v závere našej ankety uvádzame správnu odpoveď: 7.máj 1369.

Primárne karty