Popolcová streda ukončila fašiangy. Budete sa 40 dní postiť?

Primárne karty